Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Les participants luxembourgeois de la conférence Polish & CEE Private Equity Conference reçus à la Résidence de l’Ambassadeur du Luxembourg /... Statement 17/01/19

  Les participants luxembourgeois de la conférence Polish & CEE Private Equity Conference reçus à la Résidence de l’Ambassadeur du Luxembourg

  En date du 16 janvier 2019, l’Ambassadeur M. Bruch a reçu à la Résidence les participants luxembourgeois de la Polish & CEE Private Equity Conference.

  En 2019, cette conférence internationale importante en est à sa sixième édition et est organisée en partenariat avec la Chambre de Commerce Luxembourg-Pologne (Luxembourg-Poland Chamber of Commerce).

  Luksemburscy uczestnicy konferencji Polish & CEE Private Equity Conference  w rezydencji Ambasadora Luksemburga

  16 stycznia 2019 roku Pan Ambasador Bruch przyjął w rezydencji luksemburskich uczestników konferencji Polish & EEC Private Equity Conference.

  W 2019 r. odbywa się szósta edycja tej ważnej międzynarodowej konferencji organizowana we współpracy z Izbą Handlową Luksemburg-Polska.

   

 • Newsletter de l'Ambassade du Luxembourg en Pologne / Newsletter Ambasady Luksemburga w Polsce Press Release 27/12/18

  Nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe le 2ème numéro de Słoneczna News – newsletter de l’Ambassade du Luxembourg en Pologne

  Przedstawiamy Państwu 2 numer Słoneczna News - newslettera Ambasady Luksemburga w Polsce

 • Conférence internationale COP24 à Katowice/Jego Królewska Wysokość Wielki Książę Luksemburga na Konferencji międzynarodowej COP24 w Katowic... Statement 05/12/18

  article en français, voir http://www.monarchie.lu/fr/actualites/evenements/2018/12/03122018-cop24/index.html

   

  © Cour grand-ducale

  Artykuł po polsku:

  « Changing together » : to hasło przewodnie COP24 czyli 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbywa się od 3 do 14 grudnia w Katowicach w Polsce. Spotkanie, w którym uczestniczy 190 państw, ma przyjąć zalecenia, dotyczące stosowania Porozumienia Paryskiego, zatwierdzonego 12 grudnia 2015 w Bourget w ramach COP21. To ostatnie ma na celu przede wszystkim utrzymać ocieplenie klimatu na poziomie poniżej 2°C w odniesieniu do poziomu przedprzemysłowego i skłonić do globalnego wysiłku w celu ograniczenia ocieplenia do 1,5°C.
  W swojej przemowie, suweren przede wszystkim podziękował Rzeczpospolitej Polskiej i jej przedstawicielom za ich wysiłki zmierzające do sukcesu COP24. « Gratuluję Wam, w szczególności za przygotowanie trzech projektów deklaracji, dotyczących tematów tak istotnych jak elektromobilność, lasy oraz sprawiedliwe przemiany. Wydaje mi się tu bardzo  stosowne nalegać na aspekt społeczny jak i cechę sprawiedliwości i solidarności przemian ekologicznych, we wszystkich naszych krajach. Ich akceptacja, a co za tym idzie i powodzenie zależą od nich», podkreślił.

  Wielki Książę, którego troska o ochronę planety jest powszechnie znana, podzielił się jednak pewnym niepokojem w tym względzie: « Nie oszukujmy się.Trzy lata po przyjęciu Porozumienia Paryskiego

  stajemy przed centralnym wyzwaniem dla ludzkości, którym jest walka przeciw zmianom klimatycznym, do których podchodzi się z co raz mniejszą wrażliwością. Ostatni rozwój wydarzeń pokazuje, że istnieje  

  przepaść między wspólnym celem a rzeczywistością na terenie, który ulega degradacji z zatrważającą prędkością

  Na poparcie swoich słów, J.K.W. Wielki Książę przytacza przykład, jak to w rok po COP23 w Bonn, stwierdzono, że z jednej strony stężenie CO2, metanu i innych gazów  cieplarnianych w atmosferze rośnie, a z drugiej strony, iż konsekwencje zmian klimatycznych intensyfikują się i mnożą. Stąd jego apel by « podwoić nasze wysiłki i pondnieść poziom naszej ogólnej ambicji. »

  Wielki Ksiażę skądinąd podkreślał wysiłki czynione Luksemburga w sprawie ocieplenia klimatu. « Mój kraj jest w pełni zmobilizowany », powiedział, wymieniając w szczególności ostatnie wprowadzenie standardów konsumpcji energii o prawie zerowym poziomie dla każdego nowego budynku, a także wysiłki w dziedzinie promocji elektromobilności i zbiorowego transportu « przy jednoczesnej konstatacji, że stopniowa eliminacja energii ze źródeł kopalnych w dziedzinie transportu jest nie do uniknięcia.»
  Szef Państwa podniósł wreszcie kwestię, że należy przyśpieszyć przemiany w zakresie gospodarki długofalowej, a co za tym idzie « konsekwentną zamianę inwestycji na alternatywy charakteryzujące się zerową emisją ». Aby tak się stało, publiczne inwestycje muszą, według niego, « wywoływać efekt dźwigni dla innych źródeł finansowania pochodzących z sektora prywatnego

  « Luksemburg ze swojej strony jest odtąd wyposażony w mapę drogową dla zrównoważonych finansów. Utrzymamy również kurs naszej polityki solidarnościowej wobec krajów gorzej sytuowanych : nasz wkład finansowy rośnie z roku na rok i zostanie dodany do naszej pomocy publicznej dla rozwoju », zakończył Wielki Książę.

  © Cour grand-ducale

  La cérémonie d’ouverture de cette COP24 a vu la participation d’une vingtaine de Chefs d’Etat et de gouvernement, dont Son Altesse Royale le Grand-Duc, accompagné pour l’occasion par M. Carole Dieschbourg, Ministre de l’Environnement

  W ceremonii otwarcia tegorocznego COP24 wzięło udział około 20 szefów Państw i rządów, w tym Jego Królewska Wysokość Wielki Książe w asyście P. Carole Dieschbourg, minister Środowiska

  © Cour grand-ducale
  S.A.R. le Grand-Duc lors des rencontres internationales à Katowice en Pologne pour le lancement de la COP24

  J.K.W. Wielki Książe w czasie spotkań międzynarodowych w Katowicach w związku z rozpoczęciem COP24

   

   

   

 • L’Ambassadeur du Luxembourg en visite au cimetière juif de la ville de Lodz/Ambasador Luksemburga odwiedza cmentarz żydowski w Łodzi Statement 28/11/18

  L’Ambassadeur du Luxembourg en visite au cimetière juif de la ville de Lodz

  C’est en compagnie du photographe luxembourgeois Monsieur Marc Theis et à l’invitation de la communauté juive de Lodz que l’Ambassadeur du Luxembourg a visité le cimetière juif de cette ville. Notre photo prise devant la plaque de commémoration pour le transport d’octobre 1941 des juifs luxembourgeois vers le ghetto de Lodz-Litzmannstadt montre (de gauche à droite) Monsieur Jozef Weininger, Président de la communauté juive de Lodz, l’Ambassadeur Conrad Bruch, Monsieur Marc Theis et Monsieur Tomasz Roslonski, Vice-président de la communauté juive de Lodz.

   

  Ambasador Luksemburga odwiedza cmentarz żydowski w Łodzi

  Razem z luksemburskim fotografem Marc Theis i na zaproszenie od łódzkiej społeczności żydowskiej, Ambasador Luksemburga odwiedził cmentarz żydowski w Łodzi. Nasze zdjęcie zostało wykonane przed tablicą upamiętniającą transport Żydów luksemburskich do getta w Łodzi-Litzmannstadt w październiku 1941 r. : od lewej do prawej, Pan Józef Weininger, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Ambasador Conrad Bruch, Pan Marc Theis oraz Pan Tomasz Roslonski, Wiceprzewodniczący Gminy Żydowskiej w Łodzi.

 • L’Ambassadeur du Luxembourg en visite protocolaire à Katowice (Silésie) / Ambasador Luksemburga z wizytą protokolarną w Katowicach (Śląsk) Statement 27/11/18

  L’Ambassadeur du Luxembourg en visite protocolaire à Katowice (Silésie)

  En date du 28 novembre 2018, l’Ambassadeur Bruch s’est rendu pour sa visite protocolaire dans la capitale silésienne de Katowice. En compagnie du Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg, M. Mikołaj Plucinski, il a rendu visite au voïvode de Silésie, M. Jaroslaw Wieczorek, au président de la ville de Katowice, M. Marcin Krupa, au Président de la Chambre de Commerce régionale à Katowice, M. Tomasz Zjawiony, ainsi qu’à la Direction de la Zone économique spéciale de Katowice S.A. Ces entretiens ont permis de faire utilement le point sur les relations entre le Luxembourg et la Silésie et leur potentiel de développement. En début de soirée, lors d’une cérémonie suivie d’un cocktail dans la splendide Villa Goldstein, a été officiellement inauguré le Consulat honoraire du Grand-Duché de Luxembourg. ( discours)

  Ci-après les coordonnées du Consulat honoraire à Katowice :

  Mikołaj Pluciński

  Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Katowicach

  ul. Porcelanowa 60

  40-246 Katowice

  tel: +48 32 253 50 70

  luxembourg@konsulat.katowice.pl  

   

  Ambasador Luksemburga z wizytą protokolarną w Katowicach (Śląsk)

  28 listopada 2018 roku, Ambasador Bruch odbył wizytę protokolarną w stolicy Śląska - Katowicach. W towarzystwie Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga, Pana  Mikołaja Plucińskiego, Ambasador złożył wizytę Wojewodzie Śląskiemu, Panu Jarosławowi Wieczorkowi, Prezydentowi Miasta Katowice, Panu Marcinowi Krupie, Prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Panu Tomaszowi Zjawionemu oraz Dyrekcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Spotkania były okazją do omówienia relacji Luksemburga ze Śląskiem oraz ich potencjalnego rozwoju. Wczesnym wieczorem, podczas ceremonii, po której odbył się koktajl we wspaniałej willi Goldsteinów, oficjalnie zainaugurowano konsulat honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga. ( przemówienie)

  Poniżej znajdują się dane kontaktowe do Konsulatu Honorowego w Katowicach:

  Mikołaj Pluciński

  Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburga w Katowicach

  ul. Porcelanowa 60

  40-246 Katowice

  tel: +48 32 253 50 70

  luxembourg@konsulat.katowice.pl  


Register to receive our news by e-mail