Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Newsletter de l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie / Newsletter Ambasady Luksemburga Press Release 23/06/21

  NEWSLETTER DE L'AMBASSADE DU LUXEMBOURG JUIN

 • Publication of the brochure on the centenary of bilateral diplomatic relations / Publikacja broszury powstałej z okazji stulecia dwustronnych stosu... Statement 23/06/21

  The Embassy is happy to announce the publication of the brochure titled “100 years of diplomatic relation between Luxembourg and Poland from A to Z” which touches on numerous aspects of bilateral relations. The brochure, which was issued in April 2021 on the occasion of the Centenary of the presentation of Letters of Credence by Count Władysław Sobański to H.R.H. Grand Duchess Charlotte on 18 April 1921, elaborates on numerous topics which include political, economic and cultural cooperation, various historic links, statistical comparisons and many others.

  Please feel invited to download and read the brochure, as we are convinced that all of the readers will discover interesting topics.

   

  Ambasada z radością ogłasza publikację broszury zatytułowanej „100 lat stosunków dyplomatycznych między Luksemburgiem i Polską od A do Z”, która porusza liczne aspekty relacji dwustronnych. Broszura, która wydana została w kwietniu 2021 z okazji stulecia przedstawienia listów uwierzytelniających przez hrabiego Władysława Sobańskiego do J.K.M. Wielkiej Księżnej Charlotte 18 kwietnia 1921, przedstawia szereg kwestii, w tym współpracę polityczną, ekonomiczną oraz kulturalną, a także różne historyczne więzi, porównania statystyczne i wiele innych.

  Zapraszamy do pobrania i przeczytania broszury. Jesteśmy przekonani, że każdy z czytelników znajdzie w niej coś dla siebie.

  [ Brochure]

 • Meeting between Mr. Jean Asselbron and Mr. Zbigniew Rau / Spotkanie pomiędzy Ministrem Jeanem Asselbornem a Ministrem Zbigniewem Rau Press Release 22/06/21

  On 21 June, the Minister of Foreign and European Affairs of Luxembourg Jean Asselborn met with the Minister of Foreign Affairs of Poland, Zbigniew Rau. The meeting took place in the margins of the Foreign Affairs Council of the European Union in Luxembourg and marked the occasion of the centenary of Luxembourg-Polish diplomatic relations.

  21 czerwca, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Luksemburga Jean Asselborn spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Polski, Zbigniewem Rau. Spotkanie odbyło się pod znakiem obchodów stulecia luksembursko-polskich stosunków dyplomatycznych w trakcie posiedzenia Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej.

 • Conference on the centenary of bilateral relations / Konferencja z okazji stulecia relacji dwustronnych Press Release 20/04/21

  Today, the Embassy organized a conference to celebrate the 100th anniversary of bilateral relations between Luxembourg and Poland with 11 Honorary Consuls from Poland, Latvia and Lithuania. In addition, representatives of the following institutions took part in it: Luxinnovation, Luxembourg for Finance, Luxembourg Chamber of Commerce, Poland-Luxembourg Chamber of Commerce and Luxembourg-Poland Chamber of Commerce. We hope that every participant benefited from the exchange of information and expertise which will be fruitful for the further promotion of Luxembourg-Poland cooperation.

  Later during the day, Ambassador Paul Schmit was one of the presenters on the webinar “Go International: Poland”, co-organized by our Embassy together with the Luxembourg Chamber of Commerce. During his talk, he presented the activities of the Embassy, as well as brochure and various links between Luxembourg and Poland.

  The link to the recording of the webinar will soon be available under the following link: https://vimeo.com/chambredecommerce

  Dzisiaj Ambasada zorganizowała konferencję w ramach obchodów stulecia relacji dwustronnych pomiedzy Luksemburgiem a Polską, wraz z 11 Konsulami Honorowymi z Polski, Łotwy i Litwy. Co więcej, udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele następujących instytucji: Luxinnovation, Luxembourg for Finance, Luksembuska Izba Handlowa, Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza oraz Luksembursko-Polska Izba Gospodarcza. Mamy nadzieję, że każdy uczestnik skorzystał na mającej tam miejsce wymianie informacji i ekspertyzy, która będzie owocna do dalszej promocji współpracy luksembursko-polskiej.

  Później tego samego dnia, Ambasador Paul Schmit był jednym z prezentujących podczas webinaru "Go International: Poland", który współorganizowany był przez naszą Ambasadę wraz z Luksemburską Izbą Handlową. Podczas swojego przemówienia, zaprezentował on obszary aktywności Ambasady, jak również broszurę oraz rozmaite więzi pomiędzy Luksemburgiem a Polską.

  Link do nagranego webinaru będzie wkrótce dostępny pod linkiem:  https://vimeo.com/chambredecommerce

 • Illumination of the Presidential Palace / Iluminacja Pałacu Prezydenckiego Press Release 20/04/21

  On 18th April, after the exchange of letters between H.E. Grand Duke Henri and H.E. President Andrzej Duda, Polish authorities beautifully illuminated the Presidential Palace with a logo, informing about the centenary of bilateral relations.

  18 kwietnia, po wymianie listów między J.E. Wielkim Księciem Henrykiem a J.E. Prezydentem Andrzejem Dudą, Polskie władze zaprezentowały piękną iluminację na Pałacu Prezydenckim z logiem informującym o stuletnie rocznicy relacji dwustronnych.


Register to receive our news by e-mail