Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Newsletter de l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie / Newsletter Ambasady Luksemburga Statement 16/04/21

  Newsletter de l'Ambassade

 • Virtual accreditation of Ambassador Paul Schmit in the Republic of Lithuania / Wirtualna akredytacja Ambasadora Paula Schmita w Republice Litwy Statement 15/04/21

  On 15th April, Ambassador Paul Schmit was accredited in the Republic of Lithuania. He had an online meeting with H.E. President of Lithuania Gitanas Nausėda at the Embassy of Lithuania in Warsaw, during which he expressed his enthusiasm for the reinforcement of bilateral relations.

  15 kwietnia, Ambasador Paul Schmit został akredytowany w Republice Litwy. Odbył spotkanie on-line z J.E. Prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdem w Ambasadzie Litwy w Warszawie, podczas którego wyraził swój entuzjazm dla dalszego wzmocnienia wzajemnych relacji.

 • Accreditation of Ambassador Paul Schmit in the Republic of Latvia / Akredytacja Ambasadora Paula Schmit w Republice Łotwy Statement 15/04/21

  On 13th April, Ambassador Paul Schmit presented online his letters of credence to H.E. President of Latvia Egils Levits. The Ambassador looks forward to reinforce excellent relations between and Luxembourg and Latvia.

  13 kwietnia, Ambasador Paul Schmit złozył online swoje listy uwierzytelniające J.E. Prezydentowi Łotwy Egils Levits. Ambasador spodziewa się dalszego umocnienia znakomitych już stosunków między Luksemburgiem a Łotwą.

 • Brochure “100 years of diplomatic relations between Luxembourg and Poland – from A to Z" / broszura „100 lat stosunków dyplomatycznych międz... Press Release 13/04/21

  The Embassy of the Grand Duchy of Luxembourg in Warsaw has a great pleasure and honor to announce the finalisation of the brochure “100 years of diplomatic relations between Luxembourg and Poland – from A to Z”, prepared especially on the occasion of the Centenary of diplomatic relations between our two countries, which took place on 18 April 1921. The brochure provides an overview of facts and anecdotes, which are symbolic for our common history, starting with A for “Ambasada Luksemburga” and finishing with Z for “Zygfryd Luksemburski”.

  Ambasada Wielkiego Księstwa Luksemburga ma przyjemność i honor ogłosić finalizację broszury „100 lat stosunków dyplomatycznych między Luksemburgiem i Polską - od A do Z”,  przygotowanej specjalnie z okazji setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami, które nastąpiło 18 kwietnia 1921. Broszura przedstawia fakty i anegdoty, które są symboliczne dla naszej wspólnej historii, zaczynające się od litery A, jak „Ambasada Luksemburga” a kończące się na literze Z jak „Zygfryd Luksemburski”.

 • Meeting with the Minister of Foreign Affairs of Poland / spotkanie z Minsitrem Spraw Zagranicznych Polski Statement 13/04/21

  On 12 April, Mr Paul Schmit, Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg in Warsaw met H.E. Mr Zbigniew Rau, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland. The meeting at the Polish Ministry of Foreign Affairs was the occasion to discuss, among other bilateral and international issues, the upcoming celebration of the centenary of diplomatic relations between the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland. The Ambassador had a pleasure to hand over to the Minister the brochure prepared on this occasion by the Embassy of Luxembourg in Warsaw.

   

  12 kwietnia Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczpospolitej, Paul Schmit, spotkał się z J.E. Zbigniewem Rau, Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkanie w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych było okazją do przedyskutowania, obok innych bilaterlanych i międzynarodowych kwestii, zbliżających się obchodów setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Wielkim Księstwem Luksemburga i Rzeczpospolitą Polską. Ambasador miał też przyjemność wręczyć Ministrowi broszurę przygotowaną z tej okazji przez Ambasadę Luksemburga w Warszawie.


Register to receive our news by e-mail