Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Exhibition "The Art of Diplomacy" / Wystawa "The Art of Diplomacy" Press Release 12/10/21

  On October 8, the official inauguration of exhibition "The Art of Diplomacy" exhibition took place at the Royal Lazienki Park. The exhibition consists of works of art made by 15 Spouses of Head of Mission and Diplomats. Among them, the wife of Ambassador Paul Schmit, Nadine Schmit-Konsbruck, showed her traditional Portuguese ceramic tiles, which she learned to paint during the posting of her husband in Lisbon. It will be available to see until 24 October 2021 in the Old Orangery building.

  Dnia 8 października miała miejscce oficjalna inaugracja wystawy „The Art of Diplomacy” w Łazienkach Królewskich. Wystawa składa się z dzieł sztuki wykonanych przez 15 Wpółmałżonków/ek Szefów Misji i Dyplomatów. Wśród nich znajdują się tradycyjne portugalskie płytki wykonane przez żonę Ambasadora Paula Schmita, Nadine Schmit-Konsbruck, które nauczyła się tworzyć podczas pobytu na placówce w Lizbonie. Będzie można je zobaczyć w budynku Starej Oranżerii do 24 października 2021.

 • Exhibition in Lazienki park / Wystawa w Łazienkach Press Release 08/09/21

  On the September 2 took place the official inauguration of exhibition on the 100th anniversary of Luxembourg-Poland relations. After greeting the attendees and presenting the exhibition in the Lazienki Park, Ambassador Paul Schmit held the reception for the invited guests at the Embassy.

  The exhibition will be open to public near the Hermitage building. In October it will be transferred to Kraków and later to other Polish cities.

  2 września miała miejsca oficjalna inaugracja wystawy z okazji setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych luksembursko-polskich. Po powitaniu gości i prezentacji wystawy w Łazienkach, Ambasador Paul Schmit przyjął zaproszony gości w Ambasadzie.

  Wystawa będzie dostęna publicznie przy budynku Hermitage. W październiku zostanie przeniesiona do Krakowa, a później do kolejnych polskich miast.

 • Visit of Ambassador Paul Schmit in Łódź / Wizyta Ambasadora Paula Schmita w Łodzi Press Release 31/08/21

  On the first day of his stay in Łódź, Ambassador Paul Schmit paid courtesy visits to a number of officials including: Marchal of Łódzkie Voivodship Mr Grzegorz Schreiber, Voivod Mr Tobiasz Bocheński and First Deputy Mayor Mr Adam Pustelnik. Later, he visited Łódź University of Technology together with Honorary Consul Wojciech Wolf and took part in the literary event at the Marek Edelman Dialogue Center.
  On August 23, the 77th anniversary of the liquidation of Litzmannstadt Ghetto where Polish and Luxembourgish Jews lost their lives, the Ambassador took part in the ceremony of commemoration, laying the wreath at the Radegast station and giving a speech.

  Podczas pierwszego dnia swojego pobytu w Łodzi, Ambasador Paul Schmit złozył wizytę kurtuazyjną Marszałkowi Województwa Łódzkiego Grzegorzowi Schrebierowi, Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu oraz Pierwszemu Zastępcy Burmistrza, Adamowi Pustelnikowi. Następnie, wraz z Konsulem Honorowym Wojciechem Wolfem odwiedził Politechnikę Łódzką i wziął udział w spotkaniu literackim w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Spotkał się również z luksemburskim przedsiębiorcą Alexandrem Bellierem, założycielem łódzkiej firmy Beso Lux.
  23 Sierpnia, w 77. rocznicę likwidacji Litzmannstadt Ghetto, Ambasador wziął udział w ceremonii upamiętniającej to tragiczne wydarzenie, podczas której położył wieniec na stacji Radegast i wygłosił przemówienie.

 • Newsletter de l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie / Newsletter Ambasady Luksemburga Press Release 23/06/21

  NEWSLETTER DE L'AMBASSADE DU LUXEMBOURG JUIN

 • Publication of the brochure on the centenary of bilateral diplomatic relations / Publikacja broszury powstałej z okazji stulecia dwustronnych stosu... Statement 23/06/21

  The Embassy is happy to announce the publication of the brochure titled “100 years of diplomatic relation between Luxembourg and Poland from A to Z” which touches on numerous aspects of bilateral relations. The brochure, which was issued in April 2021 on the occasion of the Centenary of the presentation of Letters of Credence by Count Władysław Sobański to H.R.H. Grand Duchess Charlotte on 18 April 1921, elaborates on numerous topics which include political, economic and cultural cooperation, various historic links, statistical comparisons and many others.

  Please feel invited to download and read the brochure, as we are convinced that all of the readers will discover interesting topics.

   

  Ambasada z radością ogłasza publikację broszury zatytułowanej „100 lat stosunków dyplomatycznych między Luksemburgiem i Polską od A do Z”, która porusza liczne aspekty relacji dwustronnych. Broszura, która wydana została w kwietniu 2021 z okazji stulecia przedstawienia listów uwierzytelniających przez hrabiego Władysława Sobańskiego do J.K.M. Wielkiej Księżnej Charlotte 18 kwietnia 1921, przedstawia szereg kwestii, w tym współpracę polityczną, ekonomiczną oraz kulturalną, a także różne historyczne więzi, porównania statystyczne i wiele innych.

  Zapraszamy do pobrania i przeczytania broszury. Jesteśmy przekonani, że każdy z czytelników znajdzie w niej coś dla siebie.

  [ Brochure]


Register to receive our news by e-mail