Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Conference on the centenary of bilateral relations / Konferencja z okazji stulecia relacji dwustronnych Press Release 20/04/21

  Today, the Embassy organized a conference to celebrate the 100th anniversary of bilateral relations between Luxembourg and Poland with 11 Honorary Consuls from Poland, Latvia and Lithuania. In addition, representatives of the following institutions took part in it: Luxinnovation, Luxembourg for Finance, Luxembourg Chamber of Commerce, Poland-Luxembourg Chamber of Commerce and Luxembourg-Poland Chamber of Commerce. We hope that every participant benefited from the exchange of information and expertise which will be fruitful for the further promotion of Luxembourg-Poland cooperation.

  Later during the day, Ambassador Paul Schmit was one of the presenters on the webinar “Go International: Poland”, co-organized by our Embassy together with the Luxembourg Chamber of Commerce. During his talk, he presented the activities of the Embassy, as well as brochure and various links between Luxembourg and Poland.

  The link to the recording of the webinar will soon be available under the following link: https://vimeo.com/chambredecommerce

  Dzisiaj Ambasada zorganizowała konferencję w ramach obchodów stulecia relacji dwustronnych pomiedzy Luksemburgiem a Polską, wraz z 11 Konsulami Honorowymi z Polski, Łotwy i Litwy. Co więcej, udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele następujących instytucji: Luxinnovation, Luxembourg for Finance, Luksembuska Izba Handlowa, Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza oraz Luksembursko-Polska Izba Gospodarcza. Mamy nadzieję, że każdy uczestnik skorzystał na mającej tam miejsce wymianie informacji i ekspertyzy, która będzie owocna do dalszej promocji współpracy luksembursko-polskiej.

  Później tego samego dnia, Ambasador Paul Schmit był jednym z prezentujących podczas webinaru "Go International: Poland", który współorganizowany był przez naszą Ambasadę wraz z Luksemburską Izbą Handlową. Podczas swojego przemówienia, zaprezentował on obszary aktywności Ambasady, jak również broszurę oraz rozmaite więzi pomiędzy Luksemburgiem a Polską.

  Link do nagranego webinaru będzie wkrótce dostępny pod linkiem:  https://vimeo.com/chambredecommerce

 • Illumination of the Presidential Palace / Iluminacja Pałacu Prezydenckiego Press Release 20/04/21

  On 18th April, after the exchange of letters between H.E. Grand Duke Henri and H.E. President Andrzej Duda, Polish authorities beautifully illuminated the Presidential Palace with a logo, informing about the centenary of bilateral relations.

  18 kwietnia, po wymianie listów między J.E. Wielkim Księciem Henrykiem a J.E. Prezydentem Andrzejem Dudą, Polskie władze zaprezentowały piękną iluminację na Pałacu Prezydenckim z logiem informującym o stuletnie rocznicy relacji dwustronnych.

 • Communiqué of the Ministry of Foreign and European Affairs / Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Wielkiego Księstwa Luksembu... Statement 20/04/21

  The Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Poland are celebrating the centenary of their diplomatic relations this year. The diplomatic relations were established on 18 April 1921 by the presentation of the credentials of Count Władysław Sobański to Her Royal Highness Grand Duchess Charlotte. To mark the occasion, Minister for Foreign and European Affairs Jean Asselborn and Minister for Foreign Affairs of the Republic of Poland Zbigniew Rau had a telephone conversation today.

   

  Minister Asselborn emphasised that “remembering this anniversary several generations later at various initiatives and events in Poland and Luxembourg, despite the distance imposed on us by the Covid-19 pandemic, allows us to refresh the memory of this event and to perpetuate the relations that have linked us ever since.” He also underlined the ties of friendship that have been forged between the two countries since 1921 and that link them not only at the bilateral level but also within the European Union and the North Atlantic Treaty Organisation.

   

  The head of Luxembourg's diplomacy highlighted the good cooperation at economic and cultural level and recalled the importance of the establishment of resident embassies in 2005 and 2006 respectively. Recalling the highlights of the long history of bilateral relations, the Dean of the EU Foreign Ministers added that the historical links were not only the common basis of the values of both countries, but also the starting point for the development of contemporary and future substantial exchanges.

   

  The Minister continued to express his conviction that increased cooperation is crucial for developing European integration and strengthening our ties as partners in many international organisations, a goal shared by the citizens of both countries. The Ministers also had an exchange on current European issues.

   

  Wielkie Księstwo Luksemburga i Rzeczpospolita Polska obchodzą w tym roku stulecie stosunków dyplomatycznych, ustanowionych 18 kwietnia 1921, przez złożenie listów uwierzytelniających  przez Hrabiego Władysława Sobańskiego na ręce Jej Królewskiej Wysokości Wielkiej Księżnej Charlotte. Z tej okazji, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Jean Asselborn oraz Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniew Rau odbyli rozmowę telefoniczną.

  Minister Jean Asselborn podkreślił, że "fakt wspominania tej rocznicy kilka pokoleń później, po zaistnieniu tak wielu wydarzeń w Polsce i w Luksemburgu, i pomimo dystansu narzuconego nam przez pandemię wirusa Covid-19, pozwala nam odświeżyć pamięć o tym wydarzeniu i utrwalić stosunki, które nas odtąd łączą". Mówił również o związkach przyjaźni, które zawiązały się między dwoma krajami w 1921 i które wzmocniły się nie tylko na poziomie dwustronnym ale również na forum Unii Europejskiej oraz w ramach współpracy w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

  Szef luksemburskiej dyplomacji uwypuklił dobrą współpracę na poziomie gospodarczym i kulturalnym i przypomniał o wadze utworzenia stałych przedstawicielstw dyplomatycznych w 2005 i 2006. Przypominając znaczące fakty zaistniałe w długiej historii stosunków dwustronnych, dziekan ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej podniósł, że związki historyczne  stanową nie tylko podstawę wartości dzielonych przez oba kraje ale również punkt wyjścia dla rozwoju aktualnej i przyszłej współpracy.

  Minister ponownie wyraził przekonanie, że  zwiększona współpraca jest najważniejsza dla rozwoju integracji europejskiej i wzmacniania partnerstwa w ramach wielu organizacji międzynarodowych, co stanowi cel podzielany przez obywateli naszych krajów. Ministrowie omówili również aktualne sprawy europejskie

 • Centenary of bilateral relations between Luxembourg and Poland / Stulecie relacji dyplomatycznych między Luksemburgiem a Polską Press Release 19/04/21

  It was on 18th April 1921 that count Władysław Sobański presented his letters of credence to H.R.H. Grand Duchess Charlotte in Luxembourg. Thus, on Sunday we were witnessing the centenary of bilateral relations between Luxembourg and Poland. On this special occasion, H.R.H Grand Duke Henri exchanged letters with President H.E. Andrzej Duda with the intent to commemorate this meaningful anniversary.

  Hence the Embassy of Luxembourg in Poland, as well as Embassy of Poland in Luxembourg prepared numerous initiatives which are outlined in the newsletter .

  To właśnie 18 kwietnia hrabia Władysław Sobański przekazał swoje listy uwierzytelniające J.K.W. Wielkiej Księżnej Charlotte w Luksemburgu. W niedzielę mogliśmy być zatem świadkami stulecia dwustronnych stosunków między Luksemburgiem a Polską. Z tej wyjątkowej okazji, J.K.W Wielki Książe Henryk wymienił listy z J.E. Prezydentem Andrzejem Dudą z intencją upamiętnienia tej znakomitej rocznicy.

  W związku z tym wydarzeniem, Ambasada Luksemburga w Warszawie, tak jak Ambasada Polski w Luksemburgu przygotowały liczne inicjatywy, o których można przeczytać w naszym newsletterze .

   

 • Newsletter de l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie / Newsletter Ambasady Luksemburga Statement 16/04/21


Register to receive our news by e-mail