Advanced search

Varsovie >Latest News

 • Premier coup de pelle pour la construction d’une nouvelle ligne de production de verre de la firme Guardian Glass à Częstochowa Położenie kami... Statement 04/10/18

  Premier coup de pelle pour la construction d’une nouvelle ligne de production de verre de la firme Guardian Glass à Częstochowa

  En date du 2 octobre 2018, l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en Pologne a assisté au premier coup de pelle pour la construction d’une nouvelle ligne de production de verre de la firme Guardian Glass à Częstochowa. Ce projet constituera un investissement de l’ordre de 250 millions d’Euros et créera plus de 100 emplois. Dans son allocution, l’Ambassadeur a présenté ses félicitations à Guardian Glass/Częstochowa, qui dépend de la Maison-mère Guardian Glass au Luxembourg.  Il a également souligné le rôle croissant des firmes luxembourgeoises pour la création d’emplois en Pologne, ceci à côté du rôle traditionnel du Luxembourg en tant que l’un des plus grands investisseurs étrangers en Pologne.

   

   

  Położenie kamienia węgielnego pod budowę nowej huty szkła Guardian Glass w Częstochowie

  2 października 2018 r. Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce uczestniczył w ceremonii położenia kamienia węgielnego pod budowę nowej huty szkła firmy Guardian Glass w Częstochowie. Projekt ten będzie inwestycją o wartości około 250 mln euro i dzięki niemu powstanie ponad 100 miejsc pracy. W swoim przemówieniu Ambasador pogratulował firmie Guardian Glass/Częstochowa, która jest częścią spółki matki Guardian Glass w Luksemburgu.  Podkreślił również rosnącą rolę firm luksemburskich w tworzeniu miejsc pracy w Polsce, a także rolę Luksemburga jako jednego z największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

   

 • L’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en Pologne en tant qu’invité d’honneur et orateur principal lors du lancement officiel de l’Ann... Statement 04/10/18

  En date du 1er octobre 2018, l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en Pologne a été l’invité d’honneur et l’orateur principal lors du lancement officiel de l’Année académique 2018/2019 à la Faculté International d’Ingénierie de l’Université polytechnique de Lodz. Devant un public composé de presque 200 professeurs et étudiants, M. Bruch a fait un exposé sur le sujet « Space Nation Lëtzebuerg – Luxembourg’s plans for the peaceful conquest of Outer Space ». En guise de remerciement pour son engagement continu dans le développement des relations entre le Luxembourg et l’Université polytechnique de Lodz, M. Bruch a reçu des autorités universitaires le trophée commémorant le 25ème anniversaire de la Faculté Internationale d’Ingénierie. 

   

  Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce jako gość honorowy i główny prelegent podczas oficjalnego rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 na Międzynarodowym Wydziale Inżynierii Politechniki Łódzkiej

   

  1 października 2018 r. Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Polsce był gościem honorowym i głównym mówcą podczas uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 na Międzynarodowym Wydziale Inżynierii Politechniki Łódzkiej. Przed publicznością liczącą prawie 200 profesorów i studentów, pan Bruch wygłosił mowę na temat "Space Nation Lëtzebuerg - luksemburskie plany pokojowego podboju przestrzeni kosmicznej". W dowód wdzięczności za nieustające zaangażowanie w rozwój stosunków między Luksemburgiem a Politechniką Łódzką, pan Bruch otrzymał od władz uniwersyteckich trofeum upamiętniające 25. rocznicę utworzenia Międzynarodowego Wydziału Inżynierii.   

 • Mission économique en Pologne du 25 au 28 septembre 2018, Wroclaw et Opole/Misja gospodarcza w Polsce 25-28 września 2018 r., we Wrocławiu i Opolu Statement 01/10/18

  C’est en date des 26 et 27 septembre que l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République de Pologne a accompagné une mission économique multisectorielle luxembourgo-allemande (Rhénanie-Palatinat ; Sarre) qui s’est rendue à Wrocław et à Opole. C’est à cette occasion qu’a été présenté au public le dépliant de la Chambre de Commerce du Luxembourg « Pourquoi choisir le Luxembourg ? » en traduction polonaise. Ce dépliant est téléchargeable ici

  26 i 27 września, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczypospolitej Polskiej towarzyszył wielosektorowej misji gospodarczej z Luksemburga i Niemiec (Nadrenia-Palatynat; Saara) we Wrocławiu i Opolu. Z tej okazji została zaprezentowana ulotka Luksemburskiej Izby Handlowej "Dlaczego warto prowadzić biznes w Luksemburgu ?" przetłumaczona na język polski. Ulotkę można pobrać tutaj

 • Assermentation du Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Katowice / Zaprzysiężenie Konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w... Statement 24/09/18

  C’est en date du 20 septembre 2018 que l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République de Pologne, M. Conrad Bruch, a assermenté M. Mikołaj Pluciński en tant que Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Katowice avec jurisdiction sur les Voïvodies de Slaskie et Swietokrzyskie.

  20 września 2018 r. Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Conrad Bruch, zaprzysiężył  Pana Mikołaja Plucińskiego, jako Konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Katowicach, z jurysdykcją w województwach Śląskim i Świętokrzyskim.

 • Football luxembourgeois / luksemburska piłka nożna Statement 21/09/18

  Football luxembourgeois : Gazeta wyborcza du 20 septembre 2018 à propos de F91 Dudelange (paywall) :

  http://wyborcza.pl/7,154903,23948521,niezwykla-historia-w-lidze-europy-luksemburczycy-wciaz-snia.html

   

  Luksemburska piłka nożna: Gazeta wyborcza z 20 września 2018 r. o F91 Dudelange (paywall):

  http://wyborcza.pl/7,154903,23948521,niezwykla-historia-w-lidze-europy-luksemburczycy-wciaz-snia.html


Register to receive our news by e-mail