Recherche avancée

2ème numéro de Słoneczna News – newsletter de l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie / 2 numer Słoneczna News - newslettera Ambasady Luksemburga w Polsce >Latest News

2ème numéro de Słoneczna News – newsletter de l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie / 2 numer Słoneczna News - newslettera Ambasady Luksemburga w Warszawie

 • Newsletter de l'Ambassade du Luxembourg en Pologne / Newsletter Ambasady Luksemburga w Polsce Communiqués 18/09/19

  Nous vous prions de bien vouloir trouver en annexe le prochain numéro de Słoneczna News –  newsletter de l’Ambassade du Luxembourg en Pologne

  Przedstawiamy Państwu następny numer Słoneczna News - newslettera Ambasady Luksemburga w Polsce

 • Conférence luxembourgo-polonaise “Roundtable on Financing Future Economic Growth in Luxembourg and Poland”/ Konferencja polsko-luksemburska "Ok... Communiqués 21/05/19

  Conférence luxembourgo-polonaise “Roundtable on Financing Future Economic Growth in Luxembourg and Poland” à l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie
  Un public de spécialistes nombreux et intéressé a assisté le le 17 mai 2019 à l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Varsovie à la conférence luxembourgo-polonaise “Roundtable on Financing Future Economic Growth in Luxembourg and Poland”. Cette manifestation avait été organisée par l’Ambassade en étroite coopération avec l’Association luxembourgeoise des Fonds d’investissement (ALFI) et les deux chambres de Commerce bilatérales LPCC et PLIG. La manifestation a également été réalisée en partenariat médiatique avec le grand quotidien polonais Rzeczpospolita.

  Konferencja polsko-luksemburska "Okrągły stół nt. finansowania przyszłego wzrostu gospodarczego w Luksemburgu i w Polsce" w Ambasadzie Luksemburga w Warszawie.
  Liczna publiczność złożona ze spejcalistów wzięła udział w konferencji polsko-luksemburskiej "Okrągły stół nt. finansowania przyszłego wzrostu gospodarczego w Luksemburgu i w Polsce", która odbyła się 17 maja 2019 r. w Ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę przy współpracy z luksemburskim Stowarzyszeniem Funduszy Inwestycyjnych (ALFI) oraz dwiema dwustronnymi izbami handlowymi LPCC i PLIG a patronat medialny nad wydarzeniem objął czołowy polski dziennik Rzeczpospolita.

 • LES JEUNES LUXEMBOURGEOIS A VARSOVIE! / LUKSEMBURSKA MŁODZIEŻ W WARSZAWIE Communiqués 10/05/19

  Le 9 mai 2019 l’Ambassadeur du Luxembourg à Varsovie, M. C. Bruch a accueilli les professeurs et les élèves du lycée Fieldgen à Luxembourg. Pendant sa visite de la capitale polonaise ils ont vu entre autres le Musée de l’Histoire des Juifs Polonais POLIN et le Musée de la Résurrection de Varsovie. Après le rencontre à l’Ambassade les jeunes Luxembourgeois ont rencontré leurs collègues du 15ème Lycée de N. Żmichowska où ils ont préparé ensemble le logo du futur échange entre les deux écoles.

  9 maja 2019 Ambasador Luksemburga w Warszawie, P. Conrad Bruch przyjął w swojej rezydencji profesorów i uczniów liceum Feltgen z Luksemburga. Podczas pobytu w stolicy Polski, młoda delegacja Fieldgen odwiedziła min. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Powstania Warszawskiego. Po wizycie w Ambasadzie młodzież z Liceum Fieldgen  poznała kolegów z 15. Liceum z oddziałami francuskimi im. N. Żmichowskiej w Warszawie, gdzie wspólnie przygotowali logo przyszłej wymiany między szkołami.

   

   

 • Invitation to a ROUNDTABLE ON FINANCING FUTURE ECONOMIC GROWTH IN LUXEMBOURG AND POLAND on 17 May 2019 at the Embassy of Luxembourg Communiqués 30/04/19

  click here to download the invitation


Inscrivez-vous pour recevoir nos actualités par email