Advanced search

Varsovie > The Ambassador >

The Ambassador

 

M Paul Schmit BIG

C’est en date du 1 septembre 2020 que le nouvel Ambassadeur désigné du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur Paul Schmit est arrivé en Pologne et s’est declaré ravi de pouvoir contribuer au développement harmonieux des relations bilatérales dans tous les domaines.

1 września 2020 do Polski przybył nowy Ambasador tytularny Wielkiego Księstwa Luksemburga, Pan Paul Schmit i stwierdził, że jest zachwycony przyjazdem do Polski oraz możliwością przyczyniania się do harmonijnego rozwoju relacji dwustronnych we wszystkich domenach.