Advanced search

Varsovie > Home > Virtual accreditation of Ambassador Paul Schmit in the Re... >

Virtual accreditation of Ambassador Paul Schmit in the Republic of Lithuania / Wirtualna akredytacja Ambasadora Paula Schmita w Republice Litwy

Published Thursday April 15 2021

On 15th April, Ambassador Paul Schmit was accredited in the Republic of Lithuania. He had an online meeting with H.E. President of Lithuania Gitanas Nausėda at the Embassy of Lithuania in Warsaw, during which he expressed his enthusiasm for the reinforcement of bilateral relations.

15 kwietnia, Ambasador Paul Schmit został akredytowany w Republice Litwy. Odbył spotkanie on-line z J.E. Prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdem w Ambasadzie Litwy w Warszawie, podczas którego wyraził swój entuzjazm dla dalszego wzmocnienia wzajemnych relacji.

Back