Advanced search

Varsovie > Home > Présentation des Lettres de Créances du nouvel Ambassadeu... >

Présentation des Lettres de Créances du nouvel Ambassadeur du Luxembourg/Złożenie Listów uwierzytelniających przez nowego Ambasadora

Published Wednesday September 16 2020

C’est en date du 15 septembre 2020 que le nouvel Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République de Pologne, Monsieur Paul Schmit, a présenté ses lettres de créance à S.E. M. Andrzej Duda, Président de la République de Pologne. Ambassadeur Schmit s’est déclaré ravi d’être en Pologne et de pouvoir contribuer au développement harmonieux des relations bilatérales dans tous les domaines.

15 września 2020 nowy Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczpospolitej Polskiej, Pan Paul Schmit złożył swoje listy uwierzytelniające J.E. Panu Andrzejowi Dudzie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasador Schmit stwierdził, że jest zachwycony swoim pobytem w Polsce i tym, że będzie mógł uczestniczyć w harmonijnym rozwoju stosunków dwustronych we wszystkich dziedzinach.

Back