Advanced search

Varsovie > Home > Mission économique en Pologne du 25 au 28 septembre 2018,... >

Mission économique en Pologne du 25 au 28 septembre 2018, Wroclaw et Opole/Misja gospodarcza w Polsce 25-28 września 2018 r., we Wrocławiu i Opolu

Published Monday October 01 2018

C’est en date des 26 et 27 septembre que l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République de Pologne a accompagné une mission économique multisectorielle luxembourgo-allemande (Rhénanie-Palatinat ; Sarre) qui s’est rendue à Wrocław et à Opole. C’est à cette occasion qu’a été présenté au public le dépliant de la Chambre de Commerce du Luxembourg « Pourquoi choisir le Luxembourg ? » en traduction polonaise. Ce dépliant est téléchargeable ici

26 i 27 września, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczypospolitej Polskiej towarzyszył wielosektorowej misji gospodarczej z Luksemburga i Niemiec (Nadrenia-Palatynat; Saara) we Wrocławiu i Opolu. Z tej okazji została zaprezentowana ulotka Luksemburskiej Izby Handlowej "Dlaczego warto prowadzić biznes w Luksemburgu ?" przetłumaczona na język polski. Ulotkę można pobrać tutaj

Back