Advanced search

Varsovie > Home > Mission économique en Pologne du 25 au 28 septembre 2018... >

Mission économique en Pologne du 25 au 28 septembre 2018, Wroclaw et Opole/Misja gospodarcza w Polsce 25-28 września 2018 r., we Wrocławiu i Opolu

Published Monday July 30 2018

Misja gospodarcza w Polsce

25-28 września 2018 r., we Wrocławiu i Opolu

 W ramach współpracy Izby Handlowej z podmiotami gospodarczymi Wielkiego Regionu, misja gospodarcza będzie realizowana w ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Transportu, Rolnictwa i Winorośli kraju federalnego Nadrenia-Palatynat oraz z Przedstawicielstwem Województwa Opolskiego w Nadrenii-Palatynat, a także z firmami nadreńskimi.

Sektory

Misja będzie miała charakter wielosektorowy i będzie się skupiać na przetwórstwie metali, budowie maszyn, digitalizacji, przemyśle rolno-spożywczym, przemyśle meblarskim, materiałach budowlanych i turystyce.

 

Program

Program obejmie prezentacje ekonomiczne z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, wcześniejsze organizowane spotkania biznesowe z polskimi firmami z wybranych sektorów, wizyty w przedsiębiorstwach lub w ośrodkach technologicznych oraz liczne możliwości nawiązywania kontaktów.

 

Back