Advanced search

Varsovie > Home > Meeting between Mr. Jean Asselbron and Mr. Zbigniew Rau /... >

Meeting between Mr. Jean Asselbron and Mr. Zbigniew Rau / Spotkanie pomiędzy Ministrem Jeanem Asselbornem a Ministrem Zbigniewem Rau

Published Tuesday June 22 2021

On 21 June, the Minister of Foreign and European Affairs of Luxembourg Jean Asselborn met with the Minister of Foreign Affairs of Poland, Zbigniew Rau. The meeting took place in the margins of the Foreign Affairs Council of the European Union in Luxembourg and marked the occasion of the centenary of Luxembourg-Polish diplomatic relations.

21 czerwca, Minister Spraw Zagranicznych i Europejskich Luksemburga Jean Asselborn spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Polski, Zbigniewem Rau. Spotkanie odbyło się pod znakiem obchodów stulecia luksembursko-polskich stosunków dyplomatycznych w trakcie posiedzenia Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej.

Back