Advanced search

Varsovie > Home > Meeting between Minister Jean Asselborn and Minister Gabr... >

Meeting between Minister Jean Asselborn and Minister Gabrielius Landsbergis / Spotkanie pomiędzy ministrem Jeanem Asselbornem a ministrem Gabrieliusem Landsbergisem

Published Tuesday April 12 2022

On 12 April a meeting took place between the Minister of Foreign Affairs of Luxebourg, Mr Jean Asselborn, and Lithuanian Minister of Foreign Affairs, Mr Gabrielius Landsbergis. During the visit received a brochure on the 30th anniversary of the re-establishment of Luxembourg-Lithuania relations.

12 kwietnia odbyło się spotkanie ministra spraw zagranicznych Luksemburga Jeana Asselborna z ministrem spraw zagranicznych Litwy Gabrieliusem Landsbergisem. Podczas wizyty otrzymano broszurę poświęconą 30. rocznicy ponownego nawiązania stosunków luksembursko-litewskich.

Back