Advanced search

Varsovie > Home > Mardi-Gras de Carnaval à l'Ambassade du Luxembourg / Bal... >

Mardi-Gras de Carnaval à l'Ambassade du Luxembourg / Bal Karnawałowy w Ambasazie Luksemurga

Published Wednesday March 06 2019

Mardi-gras de Carnaval à l’Ambassade pour les enfants de la colonie luxembourgeoise à Varsovie et les enfants des collaborateurs de l’Ambassade.

Bal karnawałowy w Ambasadzie dla dzieci Luksemburczyków w Warszawie oraz dzieci pracowników Ambasady.

   

Back