Advanced search

Varsovie > Home > Le Luxembourg en tant qu’invité d’honneur au Festival Dip... >

Le Luxembourg en tant qu’invité d’honneur au Festival Diplomatique du Lycée de Białystok d'Anna de Sapiehów Jabłonowskiej / Luksemburg jako gość honorowy Festiwalu Dyplomatycznego w Liceum Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

Published Wednesday February 20 2019

Le Luxembourg en tant qu’invité d’honneur au Festival Diplomatique du Lycée de Białystok de Anna z Sapiehów Jabłonowskiej

C’est en date du 18 février 2019 que l’Ambassadeur du Luxembourg a présenté le Luxembourg ainsi que la diplomatie luxembourgeoise dans le cadre du Festival diplomatique du Lycée de Anna z Sapiehów Jabłonowskiej de Białystok. A la demande des organisateurs et accompagné du Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg, M. Adam Byglewski, M. Bruch a fait une conférence sur l’histoire et le fonctionnement de la diplomatie luxembourgeoise.

A la même occasion a été ouverte l’exposition de photos « Piękny Luksemburg/Beautiful Luxembourg » et le film luxembourgeois « Superjhemp Retörns » a été présenté.

« Piękny Luksemburg/Beautiful Luxembourg » regroupe une quarantaine de photos de professionnels et d’amateurs polonais et européens. L’exposition a été conçue par M. Ireneusz Graff, photographe professionnel polonais.   

« Superjhemp » est un héros de bande dessinée luxembourgeoise, dessiné par Roger Leiner et scénarisé par Lucien Czuga apparu à partir de 1988. Depuis sa sortie dans les salles de cinéma luxembourgeoises en automne 2018, le film « Superjhemp Retörns » s’est établi comme le film le plus populaire dans l’histoire du cinéma luxembourgeois.

 

Luksemburg jako gość honorowy Festiwalu Dyplomatycznego w Liceum Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku

18 lutego 2019 roku Ambasador Luksemburga przedstawił luksemburską dyplomację w Liceum Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Na prośbę organizatorów, w towarzystwie Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga Pana Adama Byglewskiego, Pan Bruch wygłosił wykład na temat historii i funkcjonowania dyplomacji luksemburskiej.

Przy okazji otwarto wystawę fotografii "Piękny Luksemburg/Beautiful Luxembourg" oraz zaprezentowano film luksemburski "Superjhemp Retörns".

"Piękny Luksemburg/Beautiful Luxembourg" przedstawia około czterdziestu zdjęć polskich i europejskich profesjonalistów i amatorów. Pomysłodawcą wystawy był Pan Ireneusz Graff, polski fotografik.  

"Superjhemp" to luksemburski bohater komiksu, narysowany przez Rogera Leinera i napisanego przez Luciena Czugę, który ukazał się w 1988 roku. Od czasu premiery w luksemburskich kinach jesienią 2018 roku film "Superjhemp Retörns" stał się najpopularniejszym filmem w historii kina w Luksemburgu.

 

Back