Advanced search

Varsovie > Home > La Fête Nationale du Grand-Duché du Luxembourg / Święto N... >

La Fête Nationale du Grand-Duché du Luxembourg / Święto Narodowe Wielkiego Księstwa Luksemburga

Published Monday June 26 2017

La Fête Nationale du Grand-Duché du Luxembourg

C’est en date du 22 juin 2017 qu’a eu lieu à Varsovie la traditionnelle « Garden Party » de l’Ambassade à l’occasion de la Fête nationale luxembourgeoise. Approximativement 250 personnes – ressortissants luxembourgeois, amis polonais et diplomates étrangers – étaient venus pour cette fête de famille rehaussée par la présence de la Reine luxembourgeoise du vin Aline et accompagnée par la musique de jazz luxembourgeoise du trio Reis-Demuth-Wiltgen.       

Le discours entier de M. l'Ambassadeur :

Święto Narodowe Wielkiego Księstwa Luksemburga

22 czerwca 2017, miało miejsce w Warszawie tradycyjne „Przyjęcie w ogrodzie” wydawane przez Ambasadę z okazji Święta Narodowego Luksemburga. Około 250 osób - obywateli Luksemburga, polskich przyjaciół i zagranicznych dyplomatów - przybyło na tę rodzinną uroczystość, której doniosłości dodała obecność Luksemburskiej Królowej wina Aline przy akompagniamencie Luksemburskiej muzyki jazzowej tercetu Reis-Demuth-Wiltgen.

Przemówienie całe Pana Ambasadora:

Back