Advanced search

Varsovie > Home > L’Ambassadeur du Luxembourg en visite au cimetière juif d... >

L’Ambassadeur du Luxembourg en visite au cimetière juif de la ville de Lodz/Ambasador Luksemburga odwiedza cmentarz żydowski w Łodzi

Published Wednesday November 28 2018

L’Ambassadeur du Luxembourg en visite au cimetière juif de la ville de Lodz

C’est en compagnie du photographe luxembourgeois Monsieur Marc Theis et à l’invitation de la communauté juive de Lodz que l’Ambassadeur du Luxembourg a visité le cimetière juif de cette ville. Notre photo prise devant la plaque de commémoration pour le transport d’octobre 1941 des juifs luxembourgeois vers le ghetto de Lodz-Litzmannstadt montre (de gauche à droite) Monsieur Jozef Weininger, Président de la communauté juive de Lodz, l’Ambassadeur Conrad Bruch, Monsieur Marc Theis et Monsieur Tomasz Roslonski, Vice-président de la communauté juive de Lodz.

 

Ambasador Luksemburga odwiedza cmentarz żydowski w Łodzi

Razem z luksemburskim fotografem Marc Theis i na zaproszenie od łódzkiej społeczności żydowskiej, Ambasador Luksemburga odwiedził cmentarz żydowski w Łodzi. Nasze zdjęcie zostało wykonane przed tablicą upamiętniającą transport Żydów luksemburskich do getta w Łodzi-Litzmannstadt w październiku 1941 r. : od lewej do prawej, Pan Józef Weininger, Przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Ambasador Conrad Bruch, Pan Marc Theis oraz Pan Tomasz Roslonski, Wiceprzewodniczący Gminy Żydowskiej w Łodzi.

Back