Advanced search

Varsovie > Home > Illumination of the Presidential Palace / Iluminacja Pała... >

Illumination of the Presidential Palace / Iluminacja Pałacu Prezydenckiego

Published Tuesday April 20 2021

On 18th April, after the exchange of letters between H.E. Grand Duke Henri and H.E. President Andrzej Duda, Polish authorities beautifully illuminated the Presidential Palace with a logo, informing about the centenary of bilateral relations.

18 kwietnia, po wymianie listów między J.E. Wielkim Księciem Henrykiem a J.E. Prezydentem Andrzejem Dudą, Polskie władze zaprezentowały piękną iluminację na Pałacu Prezydenckim z logiem informującym o stuletnie rocznicy relacji dwustronnych.

Back