Advanced search

Varsovie > Home > Grand Gala "Tehorah" au Palais Poznański de Łódz avec Adr... >

Grand Gala "Tehorah" au Palais Poznański de Łódz avec Adrienne Haan / Wielka Gala "Tehorah" w Pałacu Poznańskim z Łodzi z Adrienne Haan

Published Monday July 02 2018

 

Chaque année, l'Ambassade organise les célébrations de la fête nationale également en dehors de Varsovie pour promouvoir la culture luxembourgeoise et exprimer sa gratitude aux villes particulièrement ouvertes à la coopération avec notre pays. Après les célébrations à Wrocław l'année dernière, l'Ambassadeur du Luxembourg a décidé d'honorer la ville de Łódź. La célébration de la Fête Nationale luxembourgeoise organisée dans le palais de la famille Poznański, sous le patronage de présidente de la ville de Lodz, Mme Hanna Zdanowska, a été marquée par le concert intitulé "Theorah" de la chansonnière luxembourgeoise et internationale Adrienne Haan. Dans le cadre historique du palais qui abrite de nos jours le Musée de l’histoire de la Ville de Łódź, l'artiste a interprété de manière spectaculaire des œuvres d'artistes d'avant-guerre en yiddish et en hébreu. Le concert était un hommage à la communauté juive de la ville de Łódź et à la mémoire des Juifs déportés du Luxembourg au Ghetto de Łódź en 1941. De nombreux représentants des autorités locales et régionales ainsi que les amis du Luxembourg de la ville de Łódź ont assisté au Gala.

Każdego roku Ambasada organizuje obchody Święta Narodowego poza Warszawą, aby promować luksemburską kulturę i wyrazić wdzięczność miastom szczególnie otwartym na współpracę z naszym krajem. Po obchodach we Wrocławiu, które miały miejsce w ubiegłym roku, Ambasador Luksemburga postanowił uhonorować Miasto Łódź. Święto Narodowe zorganizowane w Pałacu Rodziny Poznańskich pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi, Pani Hanny Zdanowskiej, uświetnił koncert pt. "Theorah" w wykonaniu luksemburskiej i międzynarodowej szansonistki Adrienne Haan. W zabytkowym otoczeniu pałacu, w którym mieści się obecnie Muzeum Historii Miasta Łodzi, artystka w spektakularny sposób wykonała dzieła przedwojennych twórców w Yiddish i po hebrajsku. Koncert był hołdem dla żydowskiej społeczności Miasta Łodzi i pamięci  Żydów deportowanych z Luksemburga do Getta w Łodzi w 1941 r. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele magistratu, organizacji pozarządowych, przedstawiciele Gminy Żydowskiej w Łodzi oraz Łodzianie.

Back