Advanced search

Varsovie > Home > Exhibition "The Art of Diplomacy" / Wystawa "The Art of D... >

Exhibition "The Art of Diplomacy" / Wystawa "The Art of Diplomacy"

Published Tuesday October 12 2021

On October 8, the official inauguration of exhibition "The Art of Diplomacy" exhibition took place at the Royal Lazienki Park. The exhibition consists of works of art made by 15 Spouses of Head of Mission and Diplomats. Among them, the wife of Ambassador Paul Schmit, Nadine Schmit-Konsbruck, showed her traditional Portuguese ceramic tiles, which she learned to paint during the posting of her husband in Lisbon. It will be available to see until 24 October 2021 in the Old Orangery building.

Dnia 8 października miała miejsce oficjalna inaugracja wystawy „The Art of Diplomacy” w Łazienkach Królewskich. Wystawa składa się z dzieł sztuki wykonanych przez 15 Wpółmałżonków/ek Szefów Misji i Dyplomatów. Wśród nich znajdują się tradycyjne portugalskie płytki wykonane przez żonę Ambasadora Paula Schmita, Nadine Schmit-Konsbruck, która nauczyła się je tworzyć podczas pobytu na placówce w Lizbonie. Będzie można je zobaczyć w budynku Starej Oranżerii do 24 października 2021.

Back