Advanced search

Varsovie > Home > European Mobility Week >

European Mobility Week

Published Wednesday September 16 2020

This Wednesday, at the occasion of the European Mobility Week from 16th to 22nd of September, the Ambassador of the Netherlands invited the Chairman of the Parliamentary Group for Bike Transportation, Mr. Franciszek Sterczewski, to a meeting with other Heads of Mission. The newly appointed Ambassador of Luxembourg to Poland, Mr. Paul Schmit, went of course on bike to this event.

 

Ce mercredi, à l’occasion de la semaine internationale de la mobilité, du 16 au 22 septembre, l’Ambassadrice des Pays-Bas a invité le Président du groupe parlementaire pour le transport en vélo, M. Franciszek Sterczewski, à une entrevue en présence d’autres Chefs de Mission. Le nouvel Ambassadeur du Luxembourg en Pologne, M. Paul Schmit, s’est évidement rendu en vélo à ladite réunion.

 

Dziś, czyli środę, z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności trwającego od 16 do 22 września, Ambasador Holandii zaprosiła przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Transportu Rowerowego, Pana Franciszka Sterczewskiego na spotkanie z innymi szefami misji dyplomatycznych. Nowy Ambasador Luksemburga w Polsce, Pan Paul Schmit, na spotkanie pojechał oczywiście rowerem.

Back