Advanced search

Varsovie > Home > Conference on the centenary of bilateral relations / Konf... >

Conference on the centenary of bilateral relations / Konferencja z okazji stulecia relacji dwustronnych

Published Tuesday April 20 2021

Today, the Embassy organized a conference to celebrate the 100th anniversary of bilateral relations between Luxembourg and Poland with 11 Honorary Consuls from Poland, Latvia and Lithuania. In addition, representatives of the following institutions took part in it: Luxinnovation, Luxembourg for Finance, Luxembourg Chamber of Commerce, Poland-Luxembourg Chamber of Commerce and Luxembourg-Poland Chamber of Commerce. We hope that every participant benefited from the exchange of information and expertise which will be fruitful for the further promotion of Luxembourg-Poland cooperation.

Later during the day, Ambassador Paul Schmit was one of the presenters on the webinar “Go International: Poland”, co-organized by our Embassy together with the Luxembourg Chamber of Commerce. During his talk, he presented the activities of the Embassy, as well as brochure and various links between Luxembourg and Poland.

The link to the recording of the webinar will soon be available under the following link:  https://vimeo.com/chambredecommerce

Dzisiaj Ambasada zorganizowała konferencję w ramach obchodów stulecia relacji dwustronnych pomiedzy Luksemburgiem a Polską, wraz z 11 Konsulami Honorowymi z Polski, Łotwy i Litwy. Co więcej, udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele następujących instytucji: Luxinnovation, Luxembourg for Finance, Luksembuska Izba Handlowa, Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza oraz Luksembursko-Polska Izba Gospodarcza. Mamy nadzieję, że każdy uczestnik skorzystał na mającej tam miejsce wymianie informacji i ekspertyzy, która będzie owocna do dalszej promocji współpracy luksembursko-polskiej.

Później tego samego dnia, Ambasador Paul Schmit był jednym z prezentujących podczas webinaru "Go International: Poland", który współorganizowany był przez naszą Ambasadę wraz z Luksemburską Izbą Handlową. Podczas swojego przemówienia, zaprezentował on obszary aktywności Ambasady, jak również broszurę oraz rozmaite więzi pomiędzy Luksemburgiem a Polską.

Link do nagranego webinaru będzie wkrótce dostępny pod linkiem:  https://vimeo.com/chambredecommerce

Back