Advanced search

Varsovie > Home > Conférence luxembourgo-polonaise “Roundtable on Financing... >

Conférence luxembourgo-polonaise “Roundtable on Financing Future Economic Growth in Luxembourg and Poland”/ Konferencja polsko-luksemburska "Okrągły stół nt. finansowania przyszłego wzrostu gospodarczego w Luksemburgu i w Polsce"

Published Tuesday May 21 2019

Conférence luxembourgo-polonaise “Roundtable on Financing Future Economic Growth in Luxembourg and Poland” à l’Ambassade du Luxembourg à Varsovie
Un public de spécialistes nombreux et intéressé a assisté le le 17 mai 2019 à l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg à Varsovie à la conférence luxembourgo-polonaise “Roundtable on Financing Future Economic Growth in Luxembourg and Poland”. Cette manifestation avait été organisée par l’Ambassade en étroite coopération avec l’Association luxembourgeoise des Fonds d’investissement (ALFI) et les deux chambres de Commerce bilatérales LPCC et PLIG. La manifestation a également été réalisée en partenariat médiatique avec le grand quotidien polonais Rzeczpospolita.

Konferencja polsko-luksemburska "Okrągły stół nt. finansowania przyszłego wzrostu gospodarczego w Luksemburgu i w Polsce" w Ambasadzie Luksemburga w Warszawie.
Liczna publiczność złożona ze spejcalistów wzięła udział w konferencji polsko-luksemburskiej "Okrągły stół nt. finansowania przyszłego wzrostu gospodarczego w Luksemburgu i w Polsce", która odbyła się 17 maja 2019 r. w Ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę przy współpracy z luksemburskim Stowarzyszeniem Funduszy Inwestycyjnych (ALFI) oraz dwiema dwustronnymi izbami handlowymi LPCC i PLIG a patronat medialny nad wydarzeniem objął czołowy polski dziennik Rzeczpospolita.

Back