Advanced search

Varsovie > Home > Célébration de la Fête nationale luxembourgeoise 2018, a... >

Célébration de la Fête nationale luxembourgeoise 2018, année du Centenaire de l’Indépendance de la Pologne / Obchody Święta Narodowego Luksemburga 2018, roku Stulecia Polskiej Niepodległości

Published Monday July 09 2018

Le 28 juin 2018, à l'Hôtel Regent de Varsovie, l'Ambassade du Luxembourg a organisé une célébration de la Fête Nationale du Grand-Duché de Luxembourg, accueillant plus de 300 personnes du monde politique, diplomatique, économique et culturel ainsi que la communauté luxembourgeoise en Pologne et les amies et amis du Grand-Duché en Pologne. Le gala a été ouvert par l'Ambassadeur du Luxembourg, M. Conrad Bruch, qui a évoqué dans son discours le Centenaire de l'Indépendance de la Pologne, l'extraordinaire essor des relations économiques entre le Luxembourg et la Pologne, et la création de Chambres de Commerce bilatérales au Luxembourg et en Pologne. Ensuite, le président de la Chambre de Commerce Luxembourg-Pologne, M. Artur Sosna, et le fondateur de la nouvelle Chambre de commerce polono-luxembourgeoise (PLIG), M. Krzysztof Bramorski, ont prononcé des discours. Le point culminant de la soirée fut le concert de l'excellente chanteuse luxembourgeoise et internationale, Adrienne Haan, qui a interprété des chansons françaises et francophones, réchauffant le public non seulement avec son talent extraordinaire, mais aussi avec son présence de scène très charismatique et son sens de l'humour.

*

 

28 czerwca 2018 r. w hotelu Regent w Warszawie Ambasada Luksemburga zorganizowała obchody Święta Narodowego Wielkiego Księstwa Luksemburga, na których gościło ponad 300 osób ze świata polityki, dyplomacji, biznesu i kultury a także społeczność luksemburska w Polsce oraz przyjaciółki i przyjaciele Wielkiego Księstwa w Polsce. Galę otworzył Ambasador Luksemburga, Pan Conrad Bruch, który w przemówieniu wspomniał o 100. rocznicy Niepodległości Polski, niezwykłym rozkwicie stosunków gospodarczych między Luksemburgiem a Polską i o utworzeniu bilateralnych izb handlowych – w Luksemburgu i w Polsce. Następnie wystąpili Pan Artur Sosna, szef Izby Gospodarczej Luksembursko-Polskiej oraz mec. Krzysztof Bramorski, założyciel nowo-powstałej Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej (PLIG). Zwieńczeniem wieczoru był występ znakomitej luksemburskiej i międzynarodowej szansonistki Adrienne Haan, która w doskonałym stylu zaśpiewała francuskie i francuskojęzyczne piosenki, rozgrzewając publiczność nie tylko niezwykłym talentem ale też charyzmatyczną grą sceniczną i poczuciem humoru.

                                             

Back