Advanced search

Varsovie > Home > Brochure on Luxembourg-Lithuania relations / Broszura na... >

Brochure on Luxembourg-Lithuania relations / Broszura na temat relacji luksembursko-litewskich

Published Tuesday March 29 2022

The Embassy is proud to present the brochure titled "Celebrating the 30th anniversary of the re-establishment of diplomatic relations between Luxembourg and Lithuania" which stresses the most important milestones and examples of our bilateral cooperation. It was on 23 March 1992 that Luxembourg re-established diplomatic relations with Lithuania after the latter regained its independence from USSR in 1991. This occasion poses a great opportunity to reflect on links between our two countries, discover commonalities and look into the future for new areas of cooperation. Feel invited to download and read the brochure following the link below.

Ambasada ma zaszczyt zaprezentować broszurę w języku angielskim zatytułowaną "Obchody 30. rocznicy ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych między Luksemburgiem a Litwą", która podkreśla najważniejsze kamienie milowe i przykłady naszej dwustronnej współpracy. To właśnie 23 marca 1992 roku Luksemburg nawiązał stosunki dyplomatyczne z Litwą po odzyskaniu przez nią niepodległości od ZSRR w 1991 roku. Ta rocznica stanowi doskonałą okazję do refleksji nad związkami łączącymi oba kraje, odkrywania podobieństw i spojrzenia w przyszłość w poszukiwaniu nowych obszarów współpracy. Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z broszurą pod poniższym linkiem:

Back