Advanced search

Varsovie > Home > Brochure on Luxembourg-Latvia relations / Broszura na tem... >

Brochure on Luxembourg-Latvia relations / Broszura na temat relacji luksembursko-łotweskich

Published Thursday April 21 2022

On 21 April 1992, Luxembourg recognised the independence of Latvia after its declaration of independence from the Soviet Union in 1991. Today, both countries celebrate the 30th anniversary of the re-establishment of bilateral diplomatic relations, and on this occasion, the Embassy of Luxembourg in Latvia has prepared a brochure on relations between Luxembourg and Latvia in different fields. The brochure stresses the commonalities and joint initiatives between the two countries. It explores, among others, common values bringing them closer on the EU level, their close cooperation within NATO and potential fields of cooperation in both new and developed sectors.Also on the occasion of the anniversary, the planting of roses from Luxembourg will take place in the Salapsis Botanic Garden, which will serve as a symbol of Luxembourg-Latvia friendly relations.

W dniu 21 kwietnia 1992 roku Luksemburg uznał niepodległość Łotwy po ogłoszeniu przez nią niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku. Dziś oba kraje obchodzą 30. rocznicę przywrócenia wzajemnych stosunków dyplomatycznych i z tej okazji Ambasada Luksemburga w Łotwie przygotowała broszurę na temat stosunków między Luksemburgiem a Łotwą w różnych sferach. W broszurze opisane zostały podobieństwa i wspólne inicjatywy obu krajów. Przedstawia ona również m.in. dzielone wartości zbliżające ich stanowiska UE, ścisłą współpracę w ramach NATO oraz potencjalne obszary współpracy zarówno w nowych, jak i rozwiniętych sektorach.
Z okazji rocznicy w Ogrodzie Botanicznym Salapsis zasadzone zostaną róże z Luksemburga, które będą stanowić symbol przyjaznych relacji luksembursko-łotewskich.

BROCHURE 

Back