Advanced search

Varsovie > Home > Assermentation du Consul honoraire du Grand-Duché de Luxe... >

Assermentation du Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Katowice / Zaprzysiężenie Konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Katowicach

Published Monday September 24 2018

C’est en date du 20 septembre 2018 que l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République de Pologne, M. Conrad Bruch, a assermenté M. Mikołaj Pluciński en tant que Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Katowice avec jurisdiction sur les Voïvodies de Slaskie et Swietokrzyskie.

 

20 września 2018 r. Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Conrad Bruch, zaprzysiężył  Pana Mikołaja Plucińskiego, jako Konsula honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga w Katowicach, z jurysdykcją w województwach Śląskim i Świętokrzyskim.

Back