Advanced search

Varsovie > Home > Projection du Film luxembourgeois « Eldorado » / >

Projection du Film luxembourgeois « Eldorado » /

Published Wednesday May 31 2017

C’est sous patronage honorifique de l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg qu’a eu lieu en date du 28 mai 2017 la projection du Film luxembourgeois « Eldorado » (dir. Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling, Loïc Tanson) dans le cadre du 57ème Festival du Film de Cracovie. 

Photo : Thierry Besseling en discussion avec le public cracovie

Pod patronatem honorowym Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburga, 28 maja 2017 r. odbyła się projekcja filmu « Eldorado » (reż. Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling, Loïc Tanson) w ramach 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego. 

Na zdjęciu : Thierry Besseling w czasie dyskusji z krakowską publiką

Back