Advanced search

Varsovie > Home > La visite officielle du Président de la Chambre des Déput... >

La visite officielle du Président de la Chambre des Députés M. Mars Di Bartolomeo à Riga/ Wizyta oficjalna Przewodniczącego Izby Deputowanych Pana Mars Di Bartolomeo w Rydze

Published Monday June 19 2017

C’est sur invitation de la Présidente du Parlement letton (Saeima) Mme Ināra Mūrniece que le Président de la Chambre des Députés M. Mars Di Bartolomeo s’est rendu à Riga, la capitale lettonne, pour une visite officielle, accompagné de M. Eugène Berger, membre du Bureau. La délégation luxembourgeoise a été reçue par la Présidente du Saeima, le Président de la République lettonne, le Ministre des Affaires étrangères letton, ainsi que le Ministre de la Défense letton.

 

http://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wcm%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-www.chd.lu/sa-actualites/d3cf6386-9b5a-44ab-abce-4a7eb94d49ec

 

To na zaproszenie Przewodniczącej Sejmu Łotewskiego (Saeima) PaniInāry Mūrniece Przewodniczący Izby Deputowanych Pan Mars Di Bartolomeo udał się do Rygi, stolicy Łotwy, złożyć wizytę oficjalną w towarzystwie Pana Eugène Berger, członka Biura. Lukseemburska delegacja została przyjeta przez Przewodniczącą Saeima, Prezydenta Republiki Łotewskiej, łotewskiego Ministra Spraw Zagranicznych, jak również łotewskiego Ministra Obrony.

http://chd.lu/wps/portal/public/Accueil/Actualite/ALaUne/?current=true&urile=wcm%3Apath%3Aactualite.public.chd.lu/ST-www.chd.lu/sa-actualites/d3cf6386-9b5a-44ab-abce-4a7eb94d49ec

Back