Advanced search

Varsovie > Home > En mai et juin le cinéma luxembourgeois en attaque/ W maj... >

En mai et juin le cinéma luxembourgeois en attaque/ W maju i czerwcu luksemburskie kino w natarciu

Published Thursday May 25 2017

Le cinéma luxembourgeois est rarement présent aux festivals des films en Pologne. Petit à petit ceci est en train de changer. En mois de mai la documentaliste luxembourgeoise Bady Minck était l’invitée du 14ème Festival Millenium Docs Agains Gravity. Son film le plus récent „Mappamundi”, ainsi que les autres : „Beauty Is the Beast”, „In the Beginning Was the Eye” étaient nominés en plusieurs catégories. Bady Minck participait aussi aux ateliers avec la publique varsovienne.

 

En revanche le 28 mai et le 1 juin, lors du 57. Festival des films à Cracovie sera présenté le film de Rui Abreu, Thierry Besseling et Loïc Tanson - „Eldorado”. Thierry Besseling est l’invité du festival et le dimanche prochain, le 28 mai à 15h00 ensemble avec l’Ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg, Monsieur Conrad Bruch et le Consul honoraire du Grand-Duché du Luxembourg Monsieur Szymon Malecki seront présents pour à la première au Małopolski Ogród Sztuki.

 

Plus d’informations:

 

http://www.krakowfilmfestival.pl/57-kff/filmy/?film=eldorado-1957

Luksemburskie kino rzadko gości na polskich festiwalach filmowych. Powoli zaczyna się to zmieniać. W maju na 14. festiwalu filmowym Millenium Docs Against Gravity gościła luksemburska dokumentalistka Bady Minck. Jej najnowszy film „Mappamundi”, a także wcześniejsze : „Beauty Is the Beast”, „In the Beginning Was the Eye” nominowane były do nagród w kilku kategoriach. Bady Minck brała też udział w warsztatach z warszawską publicznością.

 

Z kolei 28 maja a także 1 czerwca, w ramach 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego pokazany zostanie film Rui Abreu, Thierry Besselinga i Loïcq Tansona pt. „Eldorado”. Thierry Besseling będzie gościem festiwalu i w najbliższą niedzielę, 28 maja o 15.00 wraz z Ambasadorem Wielkiego Księstwa Luksemburga, Panem Conradem Bruch oraz Konsulem Honorowym Wielkiego Księstwa Luksemburga Panem Szymonem Maleckim odwiedzi Małopolski Ogród Sztuki na pierwszym pokazie.

 

Więcej informacji:

 

http://www.krakowfilmfestival.pl/57-kff/filmy/?film=eldorado-1957

Back