Advanced search

Varsovie >Latest News

 • La rencontre des chefs de gouvernement Benelux-Visegrad / Spotkanie szefów rządu krajów Beneluksu i Grupy Wyszehradzkiej Press Release 20/06/17

   

  Copyright © Service information et presse

  Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, s'est rendu le 19 juin 2017 à Varsovie où s'est tenu le Sommet Benelux-Visegrad.

  Y ont participé les chefs de gouvernement Benelux-Visegrad, à savoir le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le Premier ministre de Belgique, Charles Michel, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, la Première ministre de Pologne, Beata Szydło, le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orbán, le Premier ministre de la République tchèque, Bohuslav Sobotka, et le Premier ministre de la Slovaquie, Robert Fico.

   

  Premier, Minister Stanu, Xavier Bettel, przybył 19 czerwca 2017 do Warszawy, gdzie  odbył się szczyt krajów Benelux- Grupy Wyszehradzkiej.
  Wzięłi w nim udział przywódccy rządu Beneluksu- Grupy Wyszechradzkiej, a mianowicie, Minister Stanu, Xavier Bettel, Premier Belgii Charles Michel, Premier Holandii Mark Rutte, Premier Polski Beata Szydło, Premier Węgier Viktor Orbán, Premier Czech Bohuslav Sobotka i Premier Słowacji Robert Fico.

 • La visite officielle du Président de la Chambre des Députés M. Mars Di Bartolomeo à Riga/ Wizyta oficjalna Przewodniczącego Izby Deputowanych P... Press Release 19/06/17

  C’est sur invitation de la Présidente du Parlement letton (Saeima) Mme Ināra Mūrniece que le Président de la Chambre des Députés M. Mars Di Bartolomeo s’est rendu à Riga, la capitale lettonne, pour une visite officielle, accompagné de M. Eugène Berger, membre du Bureau. La délégation luxembourgeoise a été reçue par la Présidente du Saeima, le Président de la République lettonne, le Ministre des Affaires étrangères letton, ainsi que le Ministre de la Défense letton.

  Photo : le Président Di Bartolomeo et sa délégation sont reçus par le Président de la République de Lettonie, M. Raimonds Vējonis.

  To na zaproszenie Przewodniczącej Sejmu Łotewskiego (Saeima) PaniInāry Mūrniece Przewodniczący Izby Deputowanych Pan Mars Di Bartolomeo udał się do Rygi, stolicy Łotwy, złożyć wizytę oficjalną w towarzystwie Pana Eugène Berger, członka Biura. Lukseemburska delegacja została przyjeta przez Przewodniczącą Saeima, Prezydenta Republiki Łotewskiej, łotewskiego Ministra Spraw Zagranicznych, jak również łotewskiego Ministra Obrony.

  Zdjęcie: Przewodniczący Di Bartolomeo i jego delegacja są podejmowani przez Prezydenta Republiki Łotewskiej, Pana Raimonds Vējonis.

 • L’Histoire passionnante de la création rosière au Luxembourg / Pasjonująca historia uprawy róż w Luksemburgu Statement 01/06/17

  L’Histoire passionnante de la création rosière au Luxembourg présentée par Dr. Claudine ALS /

  Pasjonująca historia uprawy róż w Luksemburgu przedstawiona przez Dr Claudine ALS

 • Guardian à Cracovie / Guardian w Krakowie Statement 31/05/17

  Inauguration du “Business Solutions Office”… / Inauguracja “Business Solutions Office”…

 • Projection du Film luxembourgeois « Eldorado » / Statement 31/05/17

  Film luxembourgeois « Eldorado » (dir. Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling, Loïc Tanson) dans le cadre du 57ème Festival du Film de Cracovie…/ Film produkcji luksemburskiej « Eldorado » (reż. Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling, Loïc Tanson) w ramach 57. Krakowskiego Festiwalu Filmowego...


Register to receive our news by e-mail