Advanced search

Varsovie >Latest News

 • L'assermentation de deux Consuls honoraires de Grand-Duché de Luxembourg en Lituanie/ Zaprzysiężenie dwóch Konsuli honorowych Wielkiego Księstw... Press Release 09/10/17

  C’est en date du 4 octobre 2017 que l’Ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg en République de Lituanie, M. Conrad Bruch, a assermenté deux Consuls honoraires du Grand-Duché de Luxembourg...

  4 października 2017 r. Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga w Republice Litewskiej, Pan Conrad Bruch, zaprzysiężył  dwóch Konsuli Honorowych Wielkiego Księstwa Luksemburga....

 • L'Ambassadeur du Luxembourg participe à la commémoration du 73ème anniversaire de la liquidation du Ghetto à Łódź (Ghetto Litzmannstadt) / Am... Statement 30/08/17

  C’est en date du 29 août 2017 que l’Ambassadeur du Luxembourg M. Conrad Bruch a participé en compagnie du Consul honoraire M. Wojciech Wolf à la cérémonie officielle commémorant le 73ème anniversaire de la liquidation du Ghetto à Łódź (Ghetto Litzmannstadt). L'Ambassadeur et le Consul honoraire ont déposé une gerbe au pied de la plaque commémorant le martyre des Juifs luxembourgeois au mémorial de Radegast.

   
  29 sierpnia 2017 r. Ambasador Luksemburga Conrad Bruch uczesticzył w towarzystwie Konsula Honorowego Pana Wojciecha Wolfa w oficjalnej uroczystości upamiętniającej 73. rocznicę likwidacji getta w Łodzi (Ghetto Litzmannstadt). Ambasador i Konsul Honorowy złożyli wieniec u podnóża tablicy upamiętniającej męczeństwo Żydów luksemburskich przy pomniku Radegast.

 • Elections communales du 8 octobre 2017 - vote par correspondance Statement 24/08/17

  Si vous êtes inscrit dans une commune luxembourgeoise, mais que pour des raisons personnelles ou professionnelles vous êtes à l’étranger le jour des élections,  vous pouvez demander par écrit, en justifiant la circonstance invoquée,  le vote par correspondance auprès de votre administration communale, et ce jusqu’au 8 septembre....

 • La Fête Nationale du Grand-Duché du Luxembourg / Święto Narodowe Wielkiego Księstwa Luksemburga Press Release 26/06/17

  La Fête Nationale du Grand-Duché du Luxembourg

  C’est en date du 22 juin 2017 qu’a eu lieu à Varsovie la traditionnelle « Garden Party » de l’Ambassade à l’occasion de la Fête nationale luxembourgeoise. Approximativement 250 personnes – ressortissants luxembourgeois, amis polonais et diplomates étrangers – étaient venus pour cette fête de famille rehaussée par la présence de la Reine luxembourgeoise du vin Aline et accompagnée par la musique de jazz luxembourgeoise du trio Reis-Demuth-Wiltgen.       

  Święto Narodowe Wielkiego Księstwa Luksemburga

  22 czerwca 2017, miało miejsce w Warszawie tradycyjne „Przyjęcie w ogrodzie” wydawane przez Ambasadę z okazji Święta Narodowego Luksemburga. Około 250 osób - obywateli Luksemburga, polskich przyjaciół i zagranicznych dyplomatów - przybyło na tę rodzinną uroczystość, której doniosłości dodała obecność Luksemburskiej Królowej wina Aline przy akompagniamencie Luksemburskiej muzyki jazzowej tercetu Reis-Demuth-Wiltgen.

 • La rencontre des chefs de gouvernement Benelux-Visegrad / Spotkanie szefów rządu krajów Beneluksu i Grupy Wyszehradzkiej Press Release 20/06/17

   

  Copyright © Service information et presse

  Le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, s'est rendu le 19 juin 2017 à Varsovie où s'est tenu le Sommet Benelux-Visegrad.

  Y ont participé les chefs de gouvernement Benelux-Visegrad, à savoir le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le Premier ministre de Belgique, Charles Michel, le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, la Première ministre de Pologne, Beata Szydło, le Premier ministre de Hongrie, Viktor Orbán, le Premier ministre de la République tchèque, Bohuslav Sobotka, et le Premier ministre de la Slovaquie, Robert Fico.

   

  Premier, Minister Stanu, Xavier Bettel, przybył 19 czerwca 2017 do Warszawy, gdzie  odbył się szczyt krajów Benelux- Grupy Wyszehradzkiej.
  Wzięłi w nim udział przywódccy rządu Beneluksu- Grupy Wyszechradzkiej, a mianowicie, Minister Stanu, Xavier Bettel, Premier Belgii Charles Michel, Premier Holandii Mark Rutte, Premier Polski Beata Szydło, Premier Węgier Viktor Orbán, Premier Czech Bohuslav Sobotka i Premier Słowacji Robert Fico.


Register to receive our news by e-mail